Jesteś tutaj

Stypendia dla studentów IH/WH

Stypendium socjalne 2020/2021

W roku akademickim 2020/21 podania studentów Wydziału Historii o przyznanie stypendium socjalnego będzie rozpatrywała Pani Jolanta Przygocka j.d.przygocka@uw.edu.pl.
Same podania należy składać osobiście w Sekcji Finansowej Dziekanatu Wydziału Historii lub nadsyłać je pocztą. Nie można tego uczynić drogą mailową. Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania świadczeń socjalnych na Uniwersytecie Warszawskim znajdą Państwo na stronie: 
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5071
TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW 2020/21

DOMY STUDENCKIE 2020/21
Sprawy socjalne związane z akademikami proszę śledzić na stronie BSS:  

http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/
Termin dotyczący rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich został wyznaczony:
studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) –   25 września 2020 r. 
obecni studenci, studenci przyjętci na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osoby, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca – 6 października 2020 r.  

Przy czym koordynator musi przygotować wniosek do rozpatrzenia najpóźniej odpowiednio 24 września i 5 października 2020.

UWAGA!

Komunikat w sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów z dnia 18 marca 2020 r.

Stypendium Ministra w roku akademickim 2019/2020
Miejsce składania dokumentów: wnioski należy wysyłać do sekcji studenckiej dziekanatu Wydziału Historycznego na adres e-mail wh.dziekanat.441@uw.edu.pl do dnia 4 października br. 

Stypendium Rektora 2019/2020
Kontakt do Komisji: ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 105, tel: 22 55 21 568, mail: oks@samorzad.uw.edu.pl, http://www.oks.uw.edu.pl/

Stypendium socjalne 2019/2020
Miejsce składania dokumentów: wszelkie wnioski należy składać do Koordynatorki ds. Socjalnych p. Katarzyny Śniecińskiej w Dziekanacie ds. Studenckich WH.

Zgodnie z nowym Regulaminem każda z dorosłych osób w rodzinie powinna złożyć oświadczenie o aktualnej sytuacji dochodowej (oświadczenia A i B są obowiązkowe). Złożenie oświadczeń nie zwalnia z dołączenia do wniosku kompletu wymaganych dokumentów (załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW).

Stypendium na semestr letni r.a. 2019/2020
Od 10 lutego 2020 r. w USOSweb można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni r.a. 2019/2020. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu składania wniosków (szczególnie w przypadku osób, które wnioskowały o stypendium na semestr zimowy) znajdują się w pliku pdf w infoboksie na stronie Wniosków w USOSweb.
 
Skład Komisji ds. Stypendium Socjalnego Wydziału Historycznego
Katarzyna Śniecińska – przewodnicząca Komisji / koordynator ds. stypendialnych
Ewelina Kucharska
Judyta Majkowska
Marta Wardaszko-Bareja

Adres mailowy: komisjastypendialna.wh@uw.edu.pl
 
Miejsce składania wniosków: dziekanat ds. studenckich WH (budynek dydaktyczno-administracyjny) w godzinach przyjęć interesantów
 
Adres:
Koordynator ds. stypendium socjalnego
Uniwersytet Warszawski
Wydział Historyczny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 00-927 Warszawa

WAŻNE!  Wniosek oraz oświadczenie o dochodach składane w systemie USOSweb muszą zostać dostarczone do koordynatora w formie papierowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia, jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku.

Stypendium specjalne
Miejsce składania dokumentów: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) , ul. Dobra 55, pokój 0.070 - parter, tel. (22) 55 24 222, e-mail: bon@uw.edu.plhttps://bon.uw.edu.pl/