Jesteś tutaj

O studiach dziennych magisterskich

Od roku 2019/2020 w IH UW realizowany jest przemodelowany program studiów II stopnia Historia. Projekt zmian w programie finansowany jest ze środków „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Linki:
Przewodnik dla nowych studentów 2019/2020
Zasady studiowania na Wydziale Historycznym UW
Indywidualny tok studiów na IH UW
Warunkowe zaliczenie i powtarzanie roku
Zaliczenie zajęć/roku

Zasady realizacji indywidalnego planu studiów (obowiązuje od 2019/2020)
Oświadczenie opiekuna naukowego
Formularz indywidualnego planu studiów

Formularze podań dostępne są na kontach studenckich w systemie USOS (po zalogowaniu: DLA STUDENTA->PODANIA)
Podanie o wznowienie studiów
Wykaz opłat wnoszonych przez studentów Instytutu Historycznego

Konto bankowe Instytutu Historycznego:
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Nr konta: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9537

Studenci wszystkich typów studiów: stacjonarnych, a także niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) wnoszą wszelkie opłaty za pośrednictwem systemu USOS
(ZALOGUJ -> DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> PŁATNOŚCI -> NALEŻNOŚCI NIEROZLICZONE -> INSTYTUT HISTORYCZNY)