Jesteś tutaj

PROCEDURY I INSTRUKCJE

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) wdrożyliśmy nową procedurę dotyczącą składania podań.
 
Przypominamy, że wszelkie podania w Instytucie Historycznym należy najpierw składać poprzez system USOS, zachowując dotychczasowe procedury.
 
Zdięcie lub skan własnoręcznie podpisanego podania wraz z akceptacją Prowadzącego (w postaci przekierowanego maila) należy wysyłać drogą mailową na adres sekretariatu ds. studenckich IH: sekretariat.stud.ih@uw.edu.pl.
 
 _______________________________________________________________________________
Szanowni Państwo,

informuje że, w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) mamy nową procedurę dotyczącą składania prac do systemu antyplagiatowego. (Odrębna procedura dotyczy prac dyplomowych).

Pracę w formie elektronicznej wraz ze zdjęciem lub skanem własnoręcznie podpisanej strony tytułowej należy wysłać drogą mailową na adres sekretariatu ds. studenckich IH: sekretariat.stud.ih@uw.edu.pl.
Prosimy o dostarczenie wydruku i pracy na płycie CD, gdy sekretariat zostanie ponownie otwarty.
________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

Wszelkie podania w Instytucie Historycznym należy składać poprzez system USOS, wydrukować i podpisane przynieść do jednego z sekretariatów ds. studenckich (p. 5 lub p. 7) lub bezpośrednio na dyżur Zastępcy Dyrektora ds. Studenckich dr. hab. Marka Pawełczaka (dotyczy także studentów spoza IH).

Poniżej znajdą Państwo instrukcje dotyczące wymagań formalnych koniecznych do spełnienia przy składaniu podań w określonych sprawach:

podania o zmiany rejestracji (dopisanie i wypisanie z przedmiotu oraz zmiany grup)

podania o przepisanie lub uznanie ocen (w ramach UW i spoza UW)

podania o żetony typu OG (ogólnouniwersyteckie) - powinny zawierać liczbę żetonów, o którą prosi student (prosimy o wyliczenie przybliżonej ilości żetonów, które będą Państwu potrzebne do końca studiów)
 
Przypominamy, ze zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Historycznego UW podania do Prodziekana ds. Studenckich (tj. przepisania ocen/uznania przedmiotów, urlopy, zmiany w przebiegu studiów, itp.), powinny być pisane w USOS-ie, drukowane, podpisane przez studenta, a następnie złożone do zaopiniowania przez opiekuna roku i Dyrektora ds. Studenckich.

Odpowiedzi na złożone podania otrzymają Państwo na konto USOS, z którego można je wydrukować wraz z odpowiedzią. Wydruk taki jest dokumentem, który można przedstawiać np. Dyrektorowi ds. Studenckich, opiekunowi roku lub wykładowcy. W szczególnych - indywidualnych przypadkach można przyjść po ksero odpowiedzi do dziekanatu lub sekretariatu ds. studenckich.
Tylko decyzje administracyjne, takie jak: skreślenie i wznowienie, wysyłane są do Państwa za pośrednictwem poczty (tj. list polecony, za potwierdzeniem odbioru)

WAŻNE!
Jedynym podaniem, które nie musi zostać zapisane w systemie USOS jest podanie o wznowienie na studia.

Instrukcja składania pracy dyplomowej w APD (czerwiec 2020)

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)

INSTRUKCJA ROZLICZENIA ROKU 2019|2020

INSTRUKCJA ROZLICZENIA OD ROKU 2018/2019

ZASADY REALIZOWANIA INDYWIDUALNEJ OPIEKI NAUKOWEJ (OBOWIĄZUJE OD 2019/2020)

FORMULARZ INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW (PROGRAM OD ROKU 2019/2020)

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA NAUKOWEGO (PROGRAM OD ROKU 2019/2020)