Jesteś tutaj

KALENDARZ AKADEMICKI I CENNIK

ROK AKADEMICKI 2021/2022:
Kalendarz akademicki na rok 2021/2022
Cennik 2021/2022

ROK AKADEMICKI 2020/2021:
Kalendarz akademicki: POSTANOWIENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim
Cennik: Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów

ROK AKADEMICKI 2019/2020:
Kalendarz akademicki na rok 2019/2020
Cennik: ZARZĄDZENIE NR 51 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów

ROK AKADEMICKI 2018/2019:
Kalendarz akademicki na rok 2018/2019
Cennik: ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019 (Monitor UW z 2018 r. poz. 91)
Cennik opłat za usługi edukacyjne dla studentów IH UW w roku akademickim 2018/2019

ROK AKADEMICKI 2017/2018:
Kalendarz akademicki na rok 2017/2018
Cennik: ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 (Monitor UW z 2017 r. poz. 97)