Jesteś tutaj

Działalność

Instytut Historyczny prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie historii Polski i powszechnej. Pracownicy Instytutu angażują się w działania na rzecz upowszechniania wiedzy historycznej, m.in. poprzez udział w rożnego typu akcjach popularyzatorskich, zajęcia w Uniwersytetach Dzieci, Trzeciego Wieku, prowadzenie cykli wykładów dla uczniów szkół średnich, współpracę przy wydarzeniach muzealnych itp.
W ramach działalności naukowej IH organizowane są ogólnopolskie seminaria i konferencje, w tym cykle konferencji doktoranckich i warsztatów dla studentów. Działalność wydawnicza IH obejmuje m.in. publikację i koedycję czasopism naukowych polsko- i obcojęzycznych (m.in. „Palamedes. A Journal of Ancient History”, "U Schyłku starożytności" oraz we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii „Przegląd Historyczny” (TMH jest właścicielem tytułu), a z Fundacją Centrum Badań Historycznych do roku 2016 „Quaestiones Medii Aevi Novae”); wydawane jest także czasopismo prezentujące prace studenckie „Teka Historyka”. Ponadto w IH wychodzą serie wydawnicze (Akme. Studia historica, Fasciculi Historici Novi). Pracownicy IH co roku publikują kilkanaście monografii naukowych. W ostatnich latach ukazywały się one w polskich wydawnictwach naukowych, jak i u renomowanych wydawców zagranicznych, np. Oxford University Press, Cambridge University Press, Brill, Bloomsbury, Routledge, Harrassowitz Verlag, De Gruyter, Oldenbourg.
Instytut bierze udział w międzynarodowej wymianie studentów w ramach programu Erasmus (umowy zawarte z uniwersytetami z większości państw UE) i konsorcjum Histarmed (Francja, Włochy, Hiszpania). W IH prowadzonych jest obecnie ponad 70 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych finansowanych z grantów przyznanych przez NCN i NPRH. Pracownicy IH uczestniczą również w realizacji projektów międzynarodowych, afiliowanych przy uniwersytetach zagranicznych. Biblioteka IH, jedna z największych bibliotek humanistycznych i największa biblioteka historyczna w Polsce, gromadzi i udostępnia literaturę z zakresu historii i dziedzin pokrewnych.