Jesteś tutaj

Zakończone projekty

17/02/2020 - 13:51

Ochrana zagraniczna i kwestia żydowska w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Środki na badania zespołu akt ochrany zagranicznej, w zakresie jej zainteresowania tzw. "kwestią żydowską" w Europie na przełomie XIX i XX wieku. Przedmiotem badań będzie więc zarówno zestaw działań tajnej, carskiej policji politycznej wobec organizacji żydowskich i ich działaczy, jak i problem udziału Żydów w agenturze tej służby. Badania mają charakter wstępny i mają na celu przygotowanie do  rozpoczęcia dużego projektu badawczego nad tą problematyką. Badania w Hoocer Institution na Unv. Stanforda.

09/12/2018 - 23:31

Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku.

Kierownik i redaktor naukowy:prof. dr hab. Urszula Augustyniak
Sekretarz grantu: dr Maciej Radomski
Grant NPRH:nr 0056/NPRH2/H11/81/2013 na lata 2013-018, zrealizowany.
Cele i założenia:
Celem projektu było zapoczątkowanie serii źródłowej obejmującej testamenty mieszkańców miast z terenów całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Początkową cezurę chronologiczną wyznaczała zachowana baza źródłowa, cezurą końcową jest rok 1795. 

09/12/2018 - 23:03

"Wolne przestrzenie". Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między adaptacją a eksperymentami / Rooms for Manoeuvre in State Socialism: Between Adaptation and Experiment

Celem  tego polsko-niemieckiego projektu  badawczegofinansowanego w ramach programu „Beethoven” przez Deutsche Forschungsgemeinschaft  i Narodowe Centrum Nauki (kierowany ze strony niemieckiej przez prof. Claudię Kraft, polskie – prof.

08/12/2018 - 02:21

Kulturowy palimpsest. Dzieje greckiego mitu Likurga, króla Edonów, od Homera do Eustacjusza

Kim był Likurg? Tego pytania najczęściej nie zadają sobie czytelnicy Wergiliusza i Owidiusza. Ot, kolejne z serii imion zapomnianych bohaterów, o których nie trzeba wiedzieć więcej, niż zawiera krótki przypis. „Król Edonów (czyli kogo? Trackiego plemienia), który został ukarany przez bogów za to, że chciał przegnać Dionizosa”. Fakt, że najbardziej „klasyczni” spośród rzymskich poetów kilkakrotnie wzmiankują Likurga, nigdy nie wdając się w obszerne wyjaśnienia, powinien nam uzmysłowić, że starożytni odbiorcy dzieł doskonale wiedzieli, o kogo chodzi.

07/02/2018 - 11:32

Family variation in historic Europe: patterns, causes, and implications for European developmental inequalities, 1700-1918

This research is funded by the National Science Centre, Poland (POLONEZ fellowship UMO- 2016/23/P/HS3/03984). This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 665778.
 

09/05/2017 - 12:21

Migracje rycerskie do Czech w epoce Przemyślidów i pierwszych Luksemburgów (ok. 1150 - 1350)

Projekt badawczy poświęcony jest jednemu z najistotniejszych zjawisk społecznych pełnego średniowiecza w Europie Środkowej – migracji i relacjom interetnicznym w dobie transformacji społeczno-ustrojowej pełnego średniowiecza. Celem jest rozpoznanie skali, znaczenia społecznego, kulturowego i politycznego napływu obcego rycerstwa na ziemie czeskie w okresie od połowy XII w. aż po połowę XIV. Badany okres obejmuje półtora stulecia rządów ostatnich Przemyślidów i panowanie pierwszego z władców nowej dynastii Luksemburgów.

16/02/2016 - 02:47

Symmachia spartańska w VI-V w. p.n.e.

Tłumaczenie na język angielski i publikacja książki dr. hab. Aleksandra Wolickiego pt. "​Symmachia spartańska w VI-V w. p.n.e."
19/06/2015 - 01:31

Ruchy przebudzenia religijnego w XIX-wiecznej Skandynawii: luteranizm ludowy i jego znaczenie w procesie modernizacji

W XIX wieku protestancką Skandynawię ogarnął ludowy i masowy ruch kaznodziejski. Luteranizm ludowy był sprzeciwem i świecką alternatywą wobec państwowego Kościoła i narzucanych przez państwo interpretacji wiary,  stąd często nazywa się go – nie całkiem słusznie – II Reformacją. Pod względem ideowym geneza ruchów kaznodziejskich związana jest z  pietyzmem, ważnym ruchem odnowy wewnątrz Kościołów protestanckich na przełomie XVII i XVIII wieku, zwłaszcza luterańskich. Łączy się także z herrnhutyzmem, który wywodził się ruchu braci czeskich.

Strony