Jesteś tutaj

Akme. Studia historica

Serię redaguje prof. Ryszard Kulesza.
W październiku 2008 roku ukazał się pierwszy zeszyt serii „Akme. Studia historica”. Opublikowano w nim przekład “Lakedaimonion Politeia” Ksenofonta.

Okładka tomu 10 - Eros and Sophrosyne.W serii ukazały się do chwili obecnej:

 1. Ksenofont, Ustrój polityczny Sparty, pod kier. R. Kuleszy, Warszawa 2008;
 2. R. Kulesza, "With the shield or upon it" : military death and cowardice in Sparta, Warszawa 2008;
 3. M. Stępień, From the history of state system in Mesopotamia : the kingdom of the Third Dynasty of Ur, Warszawa 2009;
 4. J. Rzepka, The Aetolian elite warriors and fifth-century roots of Hellenistic Confederacy, Warszawa 2009;
 5. Historia starożytna w Polsce : informator, red. R. Kulesza, M. Stępień., Warszawa 2009;
 6. D. Musiał, Postumius' speech of Livy and Bacchanalian Affair, Warszawa 2009;
 7. L. Mrozewicz, Roman Empire during the reign of the Flavians : principal trends of development and threats, Warszawa 2010;
 8. M. Nagielski, The decline of the traditional polish warfare : in the period of the Great Northern War, Warszawa 2010;
 9. T. Mojsik, Between tradition and innovation : genealogy, names and the number of the muses, transl. M. Fijak, Warszawa 2011;
 10. R. Matuszewski, Eros and Sophrosyne : morality, social behaviour and paiderastia in 4th-century B.C. Athens, Warszawa 2011;
 11. Andrzej Gillmeister, The Point of View. Tadeusz Zieliński on Ancient Religions, Warszawa 2013;
 12. Ksenofont, Agesilaos, przekład pod kierunkiem Ryszarda Kuleszy: Maciej Daszuta [et al.]. - Warszawa 2014.

 
Kontakt: akme.studiahistorica@uw.edu.pl