Jesteś tutaj

Zakład Historii Nowożytnej

Telefon: 
22 55 24 517, 22 55 24 524 (p. 113), 22 55 24 518 (p. 114)

Działalność

Zakład Historii Nowożytnej, obejmującej stulecia XVI-XVIII, cechuje się dużym rozrzutem zainteresowań badawczych jego członków, zrozumiałym wobec ogromnego przedziału czasowego, jaki obejmuje. Prowadzone są badania na temat dziejów stosunków międzynarodowych i dyplomacji, w tym zwłaszcza stosunków Rzeczypospolitej z W. Księstwem Moskiewskim i Rosją w wiekach XVII-XVIII, z Turcją i Tatarami w stuleciach XVI-XVII, a także studia nad historią polityczną Rzeczypospolitej wieku XVIII. Zainteresowania historią gospodarczą i społeczną (w tym także demografią historyczną), z marginesem przestępczym włącznie, dziejami techniki w okresie nowożytnym i rewolucją przemysłową, to drugi krąg zagadnień. Kolejny stanowi historia nowożytnej wojskowości i „rewolucja militarna” epoki nowożytnej w Rzeczypospolitej. Badania nad dziejami kultury skupiają się wokół historii kultury politycznej XVI-XVII w.,  historii myśli politycznej w stuleciach XVI-XVIII w., studiów nad ówczesną prasą w Polsce, Francji, krajach Rzeszy Niemieckiej i Niderlandach, nad przepływem informacji oraz idei, nad podróżami po Europie jako jednym ze źródeł poszerzenia horyzontów intelektualnych Polaków epoki nowożytnej. I wreszcie stosunki wyznaniowe i związane ze sporami wyznaniowymi polemiki, zarówno w Rzeczypospolitej, jak i w Rzeszy, to grupa aktualnych tematów badawczych.
Z tematami tymi związane są seminaria magisterskie i doktorskie, przygotowywane indywidualnie i zbiorowo edycje źródłowe oraz monografie.