Jesteś tutaj

Praca w IH

 

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z Vademecum zatrudnienia dostępnego na stronie internetowej BSP http://bsp.adm.uw.edu.pl/vademecum-zatrudnienia/ .
Wersja w języku angielskim – Employment handbook – jest dostępna na stronie http://en.bsp.adm.uw.edu.pl/employment-handbook/ .

Właściwe ogłoszenia konkursowe, po zatwierdzeniu wniosków przez Radę Wydziału Historycznego oraz Rektora, ogłasza Dziekan, a teksty ogłoszeń publikowane są m.in. na stronie UW.

  Konkursy:

  Aktualne konkursy na stanowiska badawczo-dydaktyczne:

  •  

  Konkursy rozstrzygnięte:

  Wytyczne rektora dotycząca procedur konkursowych i składu i tryu powoływania komisji konkursowych z dn. 11 września 2017 r.
   


  ZARZĄDZENIE NR 106 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursuna stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim

  Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim, dokument Senatu UW z dn. 26 kwietnia 2017 r.

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego nr 6, z dn. 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i warunków postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

  DOBRE PRAKTYKI AKADEMICKIE W ZATRUDNIANIU I W RELACJACH PRZEŁOŻONY – PODWŁADNY. MNiSW.

  "Europejska Karta Naukowca" i "Kodeks postępowania przy rekrutacji przy rekrutacji pracowników naukowych" (oraz analogiczny link na stronie Komisji Europejskiej).